Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje

Kredyt hipoteczny do droga do własnego mieszkania. Najpierw jest euforia i radość z samodzielności, ale później coraz więcej wątpliwości i obaw czy zdołamy go spłacić. Spłata kredytu hipotecznego to zobowiązanie na lata.

Czym jest kredyt hipoteczny?

To kredyt udzielany na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub pierwotnym, oraz budową lub zakup domu. Zależnie nieruchomość kupujemy bank dwie opcje przekazania pieniędzy. Jeśli kupujemy mieszkanie, bank robi przelew bezpośrednio na konto developera lub osoby, która sprzedaje daną nieruchomość. W przypadku budowy domu, bank udziela kredytu w transzach na realizację poszczególnych etapów budowy.

Uzyskanie kredytu hipotecznego obwarowane jest wieloma restrykcyjnymi warunkami. Po pierwsze osoby ubiegające się o kredyt muszą wykazać się dużą zdolnością kredytową. Kredyt hipoteczny zaciągamy zazwyczaj na kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych i rozłożony na raty spłacane przez 20-30 lat. Bank musi mieć pewność, że w tym okresie kredytobiorca będzie w stanie regulować swoje zobowiązania.

Drugim warunkiem jest wkład własny w wysokości 20%. Może być nim gotówka, zaliczki wpłacone do dewelopera, działka pod budowę domu, zgromadzone materiały budowlane lub zapis hipoteczny na innej nieruchomości.

Ostatni warunkiem jest zapis hipoteczny w księgach wieczystych, który jest zabezpieczeniem uzyskanego kredytu.

Spłata kredytu hipotecznego

Raty kredytu hipotecznego stanowią duże obciążenie budżetu domowego na wiele lat. Niektórzy obawiają się, że sytuacja ekonomiczna w tak długiej perspektywie czasu może ulec zmianie i będą mieli trudności ze spłatą zobowiązań. Z tego powodu w miarę posiadania nadwyżek finansowych starają się wcześniej spłacić kredyt hipoteczny. Może mieć to formę nadpłat rat terminowych lub jednorazową spłatę pozostałych zobowiązań. W tym ostatnim przypadku bank zobowiązany jest do wypłaty różnicy w odsetkach. Zobacz również jak forma spłaty kredytu wpływa na jego koszt.