Czym jest zdolność kredytowa?

Najtrudniejszą decyzją w procesie zakupu nieruchomości jest rozstrzygnięcie gdzie i co chcemy kupić. Następnie, o ile nie mamy możliwości zakupu z własnych środków, należy zwrócić się do banku o kredyt mieszkaniowy. Jest to proces dość skomplikowany, wymagający dokładnej analizy ze strony banku, dlatego decyzja kredytowa nie jest wydawana tak szybko jak w przypadku niewielkiego kredytu konsumpcyjnego.

Jakie elementy decydują o przyznaniu kredytu hipotecznego?

Zanim bank wyda decyzję i uruchomi kredyt mieszkaniowy, spełnić trzeba szereg formalności, które utwierdzą bank w przekonaniu, że klient będzie w stanie go spłacić. Do określenia zdolności kredytowej bank będzie brał pod uwagę wiele czynników np. wiek, rodzaj zatrudnienia, wysokość zarobków i dalsze perspektywy zawodowe. Inaczej wyglądać będzie sytuacja osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, na umowę o pracę na czas nieokreślony, a inaczej osoby prowadzącej własną działalność. Potencjalny kredytobiorca będzie też musiał wskazać bankowi przybliżone kwoty swoich innych zobowiązań i comiesięcznych wydatków.

Duże znaczenie będzie miało posiadanie dzieci lub choćby zobowiązań alimentacyjnych, tak samo jak np. kart kredytowych i innych produktów kredytowych. Warto pamiętać, że bank informacje te zweryfikuje, choćby poprzez uzyskanie danych dostępnych w BIK (Biurze Informacji Kredytowej), które przechowuje historię kredytową klienta. Gdy weryfikacja historii oraz perspektywy spłaty kredytu przebiegnie pomyślnie, kluczowym elementem będzie wysokość wkładu własnego. Od jego wysokości zależeć będzie kwota przyznanego kredytu.

Niewątpliwie konieczność poddania się analizie i określeniu zdolności kredytowej jest dla klientów okresem niepokoju, jednak gdy bank przyzna już kredyt mieszkaniowy, warto pamiętać, że można jeszcze negocjować jego warunki, tak by były dla nas jak najkorzystniejsze.