Czy wakacje kredytowe są opłacalne?

Zaciągając kredyt w banku nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego w dłuższej perspektywie czasu. Czasami zmniejszenie dochodów, skumulowanie wydatków powodują, że mamy problemy z terminowym zapłaceniem raty kredytu. Rozwiązaniem mogą być wakacje kredytowe.

Czym są wakacje kredytowe?

To coraz częstsza oferta banków i firm pożyczkowych skierowana do solidnych klientów, którzy mają chwilowe problemy finansowe. Wakacje kredytowe pozwalają na zachowanie pozytywnej historii kredytowej, zaufania banku i złapania „oddechu”. W okresie wakacji kredytowych następuje przesunięcie w czasie spłaty zobowiązania. W zależności od banku może być to jedna lub dwie, trzy raty. Bank może przyznać jedne wakacje kredytowe w określonym czasie lub tylko jedne w okresie spłacania całego kredytu. Trzeba pamiętać, że wakacje kredytowe nie są anulowaniem raty, wcześniej, czy później trzeba będzie ją spłacić.

Więcej informacji o spłacie kredytu, znajdziesz w tym artykule.

Jak spłacić odroczoną ratę?

Odroczenie raty następuje na wniosek kredytobiorcy. Można złożyć go w formie pisemnej lub poprzez bankowość elektroniczną. Koniecznie należy zrobić to w terminie wyznaczonym przez bank. Jego przekroczenie będzie skutkowało odmową banku. Odroczona rata może być doliczona do raty następnej, ale rzadko kiedy jest to rozwiązanie korzystne dla klienta. Sprawdź, co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym z ratą malejącą.

Banki najczęściej stosują równomierne rozłożenie tej raty i dopisanie odpowiedniej kwoty do pozostałych rat. Jest to rozwiązanie bezpieczne, ponieważ wysokość miesięcznego obciążenia wzrasta w niewielkim stopniu. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wydłużenie okresu spłaty kredytu o okres wakacji kredytowych.

W tym artykule znajdziesz więcej podstawowych na temat kredytu hipotecznego.

Bez względu na wybraną formę spłaty, skorzystanie z wakacji kredytowych zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Bank przelicza na nowo wysokość odsetek od niespłaconego kapitału. To właśnie przede wszystkim z tego powodu nie opłaca się korzystać z wakacji kredytowych na początku spłacania kredytu, kiedy kapitał do spłaty jest jeszcze wysoki.